טופס רישום לתלמידי חו"ל שלב 1 / 10

אין במילוי טופס זה משום קבלת התלמיד לישיבה, קבלת התלמיד תיעשה אך ורק ע"י ההנהלה הרוחנית של הישיבה ולאחר שהוסדרו כל הניירת ואמצעי תשלום כנדרש.

Completing this form does not represent the student's acceptance to the yeshiva. This is determined only by the yeshiva's spiritual administration, after all relevant documentation and required payments have been arranged.


שם משפחה | Last Name *

שם פרטי | First Name *

מס' דרכון | Passport No *

תאריך לידה עברי | Birthdate - Hebrew *

תאריך לידה לועזי | Secular Birthdate *

כתובת | Street Address *

תא דואר | P.O. Box No *

עיר | City *

מיקוד | Zip Code *

מדינה | Country *

טלפון בבית | Home Tel. No *

טלפון נוסף בבית | 2nd home phone

פקס | Fax *

סלולורי תלמיד | Student’s Mobile No *

אימייל תלמיד | Student’s E-mail *

ארץ לידה | Country of Birth *

האם ברשותך אזרחות נוספת? פרט | Do you have dual citizenship? Specify *

פרטי האב | Father’s Details

שם | Name *

טלפון נייד | Mobile No *

אימייל | E-mail *

עיסוק | Occupation *

פרטי האם | Mother’s Details

שם | Name *

טלפון נייד | Mobile No *

אימייל | E-mail *

עיסוק | Occupation *